SOLERTER S.R.O.

Využite aj
skladovanie

Rodinná firma s individuálnym, férovým a kvalitným prístupom nielen k našim partnerom, ale aj ku každej jednej nami organizovanej doprave.

 • Vykládka tovaru z kontajnerov, vozidiel a pod. 
 • Maximálne rozmery jediného kusu 500×360 cm
 • Maximálna hmotnosť jediného kusu 3,2t
 • Kvalitatívna aj kvantitatívna vstupná kontrola
 • Paletové, kartónové aj kusové balenie tovaru
 • Zadanie požadovaných informácií /šarža, expirácia, výrobné čísla, ../, labelovanie
 • Odoslanie potvrdenia o príjme podľa požiadaviek
 • Vychystanie objednávok na základe požiadaviek zákazníka
 • Možnosť vychystania definovaných jednotiek – kusy, kartóny, palety
 • Vychystanie podľa šarží, čísel paliet, výrobných čísel
 • Kompletizácia podľa jednotlivých objednávok, triedenie, konsolidácia
 • Balenie podľa požiadaviek zákazníka kartóny, palety a pod.
 • Potvrdenie expedície tovaru zo skladu podľa požiadaviek
 • Vybavenie expedovaného tovaru požadovanými vlastnými dokladmi k objednávke
 • Ponúkame skladovanie tovaru vo verejnom a dočasnom colnom sklade, manipulácia s tovarom, vedenie skladovej evidencie
 • Na základe povolenia colného úradu prevádzkujeme verejný a dočasný colný sklad, umožňujúci skladovať tovar pochádzajúci z tretích krajín, bez nutnosti okamžitej úhrady colného dlhu. Tento tovar je neustále pod colným dohľadom. Clo sa platí až v okamihu vyskladnenia do voľného obehu. Verejný colný sklad pomáha dovozcom k distribúcii tovaru do celého sveta bez toho, aby sa reexportovaný tovar zaťažil colnými poplatkami
 • Od okamihu predloženia tovaru na colné konanie do doby pridelenia colne schváleného určenia sa tovar nachádza v režime dočasne uskladneného tovaru. Jeho veľkou výhodou je skutočnosť, že takto je možné tovar vyložiť z prichádzajúceho dopravného prostriedku do priestoru dočasného skladu aj v prípade, že chýbajú niektoré dokumenty sprevádzajúce zásielku (faktúra, certifikáty pôvodu, licencie atď.). Colné konanie je možné následne dokončiť, až sa potrebné dokumenty podarí zabezpečiť. Ušetria sa týmto viacnáklady za čakanie a prestoje dopravných prostriedkov, neskoré vrátenie kontajnerov, skladné na termináloch, prípadne vyšším colným výmerom z dôvodu uponáhľaného importného colného prerokovania
 • Tovar musí byť počas skladovania v dočasnom sklade uchovaný iba v nezmenenom stave bez toho, aby sa menil jeho vzhľad alebo technická charakteristika

 • Sklad sa nachádza v areáli s nepretržitou ostrahou

Referencie

Snažíme sa vyjsť v ústrety predstavám všetkých zainteresovaných strán
a nadväzovať tak dlhodobú spoluprácu ako s dopravcami, príjemcu a odosielateľa všetkých nami realizovaných zásielok.