SOLERTER S.R.O.

Spoznajte
nás

Rodinná firma s individuálnym, férovým a kvalitným prístupom nielen k našim partnerom, ale aj ku každej jednej nami organizovanej doprave.

Ponúkame prepravné služby v pozemnej preprave do všetkých štátov EÚ. Naším hlavným zameraním je obstarávanie prepravy FTL a LTL najmä v segmente B2B v týchto destináciách. Zabezpečujeme aj prepravy podľa dohody ADR / RID / DGR, prepravy nadrozmerných zásielok a expresných zásielok. Ako individuálne riešenia ponúkame zasielateľské služby v každej oblasti dopravy či už námorné, letecké, vlakové a ich kombinácií.

Referencie

Snažíme sa vyjsť v ústrety predstavám všetkých zainteresovaných strán
a nadväzovať tak dlhodobú spoluprácu ako s dopravcami, príjemcu a odosielateľa všetkých nami realizovaných zásielok.