SOLERTER S.R.O.

Pozemná
preprava

Rodinná firma s individuálnym, férovým a kvalitným prístupom nielen k našim partnerom, ale aj ku každej jednej nami organizovanej doprave.

Zabezpečíme Vám Expresnú prepravu, FTL – celovoznú prepravu, Nadrozmernú prepravu, LTL – dokladový servis alebo distribúciu. V prípade záujmu o využitie našich služieb kontaktujte našu firmu SOLERTER S.R.O.

LTL - dokládkovy servis

Vyhľadávame voľné prepravné kapacity na množstvo menšie FTL a vždy sa Vám snažíme ponúknuť našu najlepšiu variantu na danej trase a v daný čas. Či už Vám záleží na rýchlosti alebo cene dopravy.

Využívame všetky veľkostí vozidiel, typicky podľa úžitkovej hmotnosti v kategóriách do 1, 3.5, 6 a 24 t. Rovnako tak ako FTL tieto zásielky realizujeme do prakticky všetkých dosiahnuteľných krajín.

FTL - celovozová preprava

Jedná sa o prepravu motorovými vozidlami do maximálnych rozmerov 13,6 x 2,4 x 2,8 m (respektíve 3 m) a hmotnosti 25 t.

Realizujeme ako jednotlivé dodávky tak i dlhodobé kontrakty ako napríklad medziskladové prevozi, pravidelné dodávky do výrobných podnikov alebo zásobovanie stavebných projektov.

Prepravy realizujeme v rámci celej EÚ, Balkánskeho polostrova, Turecka, Ruska i Škandinávie.

Nadrozmerná preprava

Sem patrí všetko čo sa nezmestí do parametrov FTL. Napríklad zásielky širšie ako 2,45 m alebo ťažšie ako 25 t. Naplánujeme možnú trasu, zaistíme všetky potrebné povolenia, demontáž dopravného značenia aj sprievodné vozidlá po celej trase nákladu, to všetko podľa Vašich požiadaviek.

Distribúcia

Sme schopní pre Vás zabezpečiť aj komplexné riešenie ako je distribúcia zásielok zo skladov v Slovenskej republike, Poľsku a Maďarsku až k Vašim partnerom alebo do Vašich pobočiek či už vnútroštátne tak aj v rámci Európskych krajín (nie súkromným príjemcom).

Za fixných podmienok podľa Vašich predstáv s platnosťou minimálne jeden rok či už podľa konkrétnych adries alebo väčších územných celkov. So stanovenými prepravnými časy.

Nevyužívame žiadne prekládkové sklady a všetky zásielky smerujú k príjemcom ako LTL. Riziko „straty“ zásielky v distribučnom reťazci alebo jej neskorého doručenia je veľmi malé.

Expresná preprava

Zabezpečíme pre Vás doručenie v najbližšom reálne možnom termíne s ohľadom na vzdialenosť a platnú legislatívu týkajúcu sa maximálnych dôb riadenia nákladných vozidiel. V množstvách mechoch ako jedna paleta až po FTL. Či už vnútroštátne alebo v rámci Európy. Doručenie prevedieme na Vami stanovený čas a miesto.

Preprava nebezpečného tovaru ADR / RID / DGR

Dokážeme zabezpečiť prepravu nebezpečného tovaru všetkými druhmi ponúkanej dopravy. Zásielky spadajúce pod dohody ADR / RID / DGR respektíve podľa druhu ich dopravy.

Nedokážeme prepraviť zásielky spadajúce pod ADR 1.5, 1.6, 7, a 9. Sú to výbušniny, rádioaktívny materiál a rôzne viď označenie na obrázku. Od odosielateľa budeme vyžadovať MSDS (material data safety sheet), ktorý musí mať k dispozícii výrobcu. Alebo aspoň UN číslo.

Dohoda ADR je veľmi komplexná, preto nás, prosím,  vždy kontaktujte ak si nie ste istí, napríklad označením alebo či je množstvo nadlimitné alebo podlimitné.

Prepravné podmienky pre pozemnú prepravu

Všetky naše služby sú poskytované v súlade s podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstvo SR. Ich akutálnu verziu nájdete na tomto odkaze

Pri obstarávaní pozemnej dopravy

sa riadime nariadeniami, ktoré ďalej upravujú povinný odpočinok posádok vozidiel nad 3,5t. A medzinárodným dohovorom CMR, ktorá upravuje povinnosti prepravcu a odosielateľa, zodpovednosti za škody, ich výšku a ich krytie.

Medzinárodná dohoda AETR

Platí pre celú trasu iba vtedy, ak ide sa do / zo / cez krajiny mimo Európskej únie. Text dohody AETR bolo konsolidovaných s nariadením (ES) č. 561/2006, aj v režime AETR tak musí vodič dokladať činnosť za aktuálny deň a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní a dodržiavať všetky doby ako v prípade nariadenia (ES) č. 561/2006 .

Referencie

Snažíme sa vyjsť v ústrety predstavám všetkých zainteresovaných strán
a nadväzovať tak dlhodobú spoluprácu ako s dopravcami, príjemcu a odosielateľa všetkých nami realizovaných zásielok.