Pri Bielom Kríži 28 831 02 Bratislava Slovakia +421 910 70 90 90
Prepravné podmienky pre pozemnú prepravu 

Všetky naše služby sú poskytované v súlade s podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstvo SR.
Ich akutální verziu nájdete tu

Pri obstarávaní pozemnej dopravy

sa riadime nariadeniami, ktoré ďalej upravujú povinný odpočinok posádok vozidiel nad 3,5t. A medzinárodným dohovorom CMR, ktorá upravuje povinnosti prepravcu a odosielateľa, zodpovednosti za škody, ich výšku a ich krytie.
Medzinárodná dohoda AETR 
Platí pre celú trasu iba vtedy, ak ide sa do / zo / cez krajiny mimo Európskej únie. Text dohody AETR bolo konsolidovaných s nariadením (ES) č. 561/2006, aj v režime AETR tak musí vodič dokladať činnosť za aktuálny deň a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní a dodržiavať všetky doby ako v prípade nariadenia (ES) č. 561/2006 .
Nariadenie (ES) č. 561/2006
platí pre dopravu v rámci EÚ a ďalej vo Švajčiarsku, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande.

Nařízení (ES) č. 561/2006
 upravuje podmienky a vzťah odosielateľa a dopravcu