SOLERTER S.R.O.

Colná
deklarácia

Rodinná firma s individuálnym, férovým a kvalitným prístupom nielen k našim partnerom, ale aj ku každej jednej nami organizovanej doprave.

Ponúkane služby:

 • Spracovanie colných dokumentov (vývoz, dovoz, T1 a iné colné režimy)

 

 • Zabezpečenie colného dlhu

 

 • Možnosť platby cla a DPH za vás

 

 • Vypočítanie predbežného colného dlhu

 

 • Poradenstvo ohľadom výšky cla pri dovážaní tovaru

 

 • Poradenstvo a vystavovanie dokumentov (A.TR, EUR.1, ATA karnet)

 

 • Komplexné colné poradenstvo (najefektívnejšie/najúspornejšie colné prejedanie vašej
  zásielky)

 

 • Poradenstvo a konzultácia o nomenklatúrnom zatriedený tovaru (HS CODE)

 

 • Vystavenie colných dokumentov cez partnerské spoločnosti v okolitých krajinách EÚ

 

 • Skladovanie v dočasnom colnom sklade (90 dni)

 

 • Ručenie za dočasné skladovanie

O nás:

 Naša colná deklarácia pre Vás zabezpečuje komplexné zastupovanie na colných úradoch pri
Importnom (dovoz) , exportnom (vyvoz) a tranzitnom (T1, T2L) colnom konaní. Ponúkame rýchle
a kvalitné prejedanie vašej zásielky, ktorá má byť colne prejedaná v potrebnom colnom
režime. Zaistíme ľahký priebeh dodávateľského reťazca. Pracujeme v súlade s platnou legislatívou.

 Zastupovať vás vieme na pobočkách finančnej správy colných úradov v Bratislavskom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji. Po konzultácii vieme zabezpečiť prejednanie aj na iných pobočkách v rámci
Slovenskej republiky a v okolitých krajinách EÚ prostredníctvom našich partnerov.

 Dovoz/Import – zabezpečujeme komplexné colné prejednanie vašej zásielky dovážanej z 3 krajín.
Poradenstvo pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu a pomoc správneho zatriedenia tovaru podľa
nomenklatúrneho zatriedenia (HS code), aby sa eliminovalo riziko sankcií, pri následných
kontrolách vykonaných finančnou správou. Výstupný dokument: JCD, SAD

 Tranzit – zabezpečujeme pre vás vystavenie colného dokumentu v režime Tranzit na vami určený
colný úrad, zariadime aj prijímanie, vytváranie a ukončenie spoločného tranzitného colného
vyhlásenia. Výstupný dokument: T1, T2, T2L

 Vývoz/Export – zabezpečujeme komplexné colné prejednanie vašej zásielky vyvážanej do 3 krajín.
Poradenstvo ohľadom potrebných vývozných licencií, vystavovanie a potvrdzovanie dokumentov o
pôvode EUR.1, A.TR,. Výstupný dokument : EAD, EX1

 Ostatné colné režimy – po konzultácii vieme zabezpečiť a pomôcť so zrealizovaním ostatných
colných režimov ( aktívny zušľachťovací styk, pasívny zušľachťovací styk, dočasný vývoz/dovoz a pod.

Referencie

Snažíme sa vyjsť v ústrety predstavám všetkých zainteresovaných strán
a nadväzovať tak dlhodobú spoluprácu ako s dopravcami, príjemcu a odosielateľa všetkých nami realizovaných zásielok.