Pri Bielom Kríži 28 831 02 Bratislava Slovakia +421 910 70 90 90
Preprava nebezpečného tovaru ADR / RID / DGR
Dokážeme zabezpečiť prepravu nebezpečného tovaru všetkými druhmi ponúkanej dopravy. Zásielky spadajúce pod dohody ADR / RID / DGR respektíve podľa druhu ich dopravy. Nedokážeme prepraviť zásielky spadajúce pod ADR 1.5, 1.6, 7, a 9. Sú to výbušniny, rádioaktívny materiál a rôzne viď označenie na obrázku. Od odosielateľa budeme vyžadovať MSDS (material data safety sheet), ktorý musí mať k dispozícii výrobcu. Alebo aspoň UN číslo. Dohoda ADR je veľmi komplexná, preto nás, prosím,  vždy kontaktujte ak si nie ste istí, napríklad označením alebo či je množstvo nadlimitné alebo podlimitné.
  • Text Hover