Pri Bielom Kríži 28 831 02 Bratislava Slovakia +421 910 70 90 90
Pozemná preprava

 

Distribucia

Sme schopní pre Vás zabezpečiť aj komplexné riešenie ako je distribúcia zásielok zo skladov v Slovenskej republike, Poľsku a Maďarsku až k Vašim partnerom alebo do Vašich pobočiek či už vnútroštátne tak aj v rámci Európskych krajín (nie súkromným príjemcom). Za fixných podmienok podľa Vašich predstáv s platnosťou minimálne jeden rok či už podľa konkrétnych adries alebo väčších územných celkov. So stanovenými prepravnými časy. Nevyužívame žiadne prekládkové sklady a všetky zásielky smerujú k príjemcom ako LTL. Riziko „straty“ zásielky v distribučnom reťazci alebo jej neskorého doručenia je veľmi malé.

  • Text Hover
Expresná preprava

Zabezpečíme pre Vás doručenie v najbližšom reálne možnom termíne s ohľadom na vzdialenosť a platnú legislatívu týkajúcu sa maximálnych dôb riadenia nákladných vozidiel.

Nadrozmerná preprava

Sem patrí všetko čo sa nezmestí do parametrov FTL. Napríklad zásielky širšie ako 2,45 alebo ťažšie ako 25t. Naplánujeme možnú trasu, zaistíme všetky potrebné povolenia

LTL - dokládkovy servis

Vyhľadávame voľné prepravné kapacity na množstvo menšie FTL a vždy sa Vám snažíme ponúknuť našej najlepšiu variantu na danej trase a v daný čas. Či už Vám záleží na rýchlosti alebo cene dopravy.

FTL - celovozová preprava

Jedná sa o prepravu motorovými vozy do maximálnych rozmerov 13,6 x 2,4 x 2,8m (respektíve 3m) a hmotnosti 25t. Realizujeme ako jednotlivé dodávky tak i dlhodobé kontrakty.